Alimentació i parla

Per a que els nens articulin correctament els sons de la parla, entre d’altres aspectes, és necessària una bona tonicitat muscular de llavis, llengua i cara, i un creixement equilibrat d’aquestes estructures. En aquest sentit una bona alimentació és primordial, on hem d’abandonar els menjars triturats el més aviat possible i anar introduint a la dieta dels petits aliments més sòlids per exercitar així la musculatura i afavorir el seu discurs.