Equip de psicòlegs i logopèdes al Centre Psicològic MiR

El Centre Psicològic MiR està format per un equip jove i dinàmic, en constant formació i amb una àmplia experiència amb el fi d'oferir un servei complet i de qualitat. Tots els nostres professionals tenen formació específica de postgrau i estan coŀlegiats en els respectius coŀlegis oficials. Realitzem reunions de coordinació regularment on supervisem en equip tots els casos.

Els nostres valors són l'atenció personalitzada, la confidencialitat, la passió i dedicació per la nostra feina, el treball en equip i un enfocament multidisciplinar.

 


Psicologia Adults

Ana B. García Rocha
Gerent del Centre Psicològic MiR
Llicenciada en psicologia
Màster en Psicopatologia Clínica de l'Adult
Terapeuta en EMDR per Asoc. EMDR España
Num. Col. 17.025

Aida Huertas Gimeno
Grau en Psicologia
Màster Psicologia General Sanitària
Terapeuta en EMDR per Asoc. EMDR España
Num. Col. 23.429

 


Psicologia infantil-adolescent

Mª Carmen Gutiérrez Torres
Llicenciada en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica i Salut Infanto-Juvenil
Terapeuta en EMDR per Asoc. EMDR España
Num. Col. 21.988

Carla Viladot Aldavert
Grau en Psicologia
Màster en Psicopatologia Clínica Infanto-Juvenil
Terapeuta en EMDR per Asoc. EMDR España
Num. Col. 22.522

Maria Gracia Jara
Grau en Psicologia
Màster en Psicologia Infantil, Adolescent i Familia
Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica
Terapeuta en EMDR per Asoc. EMDR España
Num. Col. 21.023

 


Logopèdia

Judith Arenas Mañas
Grau de Logopèdia
Màster en Logopèdia Clínica i Escolar
Num. Col. 3.702