Orientació cognitiu-conductual

Al Centre Psicològic MiR ens basem principalment en la orientació cognitiu-conductual. Aquesta perspectiva es basa en la idea de que des del nostre naixement estem dotats una predisposició biològica però és amb les nostres interaccions amb l'ambient com es van formant els nostres esquemes de pensament i la forma d'interpretar l'entorn i també el nostre repertori de conductes amb les quals actuem en el nostre dia a dia.

Cognitiu-conductual: Pensaments, emocions i conductes

Sovint els nostres esquemes poden no ser adaptatius cosa que ens pot comportar més dificultats de l'habitual. No obstant com sempre hem funcionat de la mateixa manera no ens plantegem que pot haver-hi altres alternatives més sanes per nosaltres.

La nostra feina és avaluar el repertori d'esquemes cognitius i conductuals de l'individu per poder proposar i posar en pràctica altres alternatives, dotant a la persona de més recursos i eines per gestionar el seu dia a dia.

 

EMDR

L'EMDR (Desensibilització i Reprocessament mitjançant Moviments Oculars) és un enfocament psicoterapèutic basat en la evidencia científica. Va ser descobert i desenvolupat a l'any 1987 per la Dra. Francine Shapiro.

Sovint els problemes actuals es poden explicar per situacions passades que no s'han processat correctament. Aquest enfocament consisteix en el processament del record traumàtic mitjançant estimulació bilateral de forma que el malestar que provoca en el present acaba desapareixent.

EMDR

Originàriament l'EMDR s'utilitzava per treballar amb TEPT (Trastorn d'Estrès Postraumàtic) però avui dia s'utilitza per un ampli ventall de trastorns com els trastorns d'ansietat, de personalitat, dol i pèrdua, etc. Hem de diferenciar entre traumes amb “T” i traumes amb “t”. Els primers serien traumes greus, on hi ha agut percepció per part de l'individu de perill per la seva vida (accidents de trànsit, robatoris, abús sexual o físic, etc) . Els traumes amb “t” són estressors o dèficits precoços que es poden haver anat repetint en el temps (negligència per part dels pares; rebuig dels companys de classe, etc).

L'EMDR és compatible amb altres perspectives, per això al Centre Psicològic MiR ho combinem amb l'enfocament cognitiu-conductual.

Opinions sobre l'EMDR

 

Logopèdia

Logopedia

En l'àrea de logopèdia es realitzen les primeres sessions d'exploració, on es recullen dades de la història del pacient i s'avalua a través de proves per tal de fer un correcte diagnòstic. A partir d'aquí es planteja la intervenció i es va treballant sessió a sessió amb el pacient sobre les dificultats trobades. És important, igual que a psicología, que la persona posi en pràctica les pautes donades entre sessions amb l'objectiu d’anar avançant.