Teràpia de parella

La nostra relació de parella és una part fonamental de la nostra vida i el nostre dia a dia, per això és important que funcioni bé. La persona amb qui compartim la nostra vida és algú amb qui ens ho passem bé, ens dóna suport, compartim estones bones i dolentes i ens recolzem quan tenim algun problema.

A mesura que anem fent camí amb la nostra parella les circumstàncies van canviant, d’una banda estan les experiències viscudes entre tots dos però no hem d’oblidar que també intervenen en aquest procés els propis canvis individuals que fa cadascú amb el temps. Quan no anem adaptant-nos a aquests canvis és quan sorgeixen els problemes i el distanciament entre les dues persones. És important detectar això per posar-hi solució l’abans possible. Sovint pensem que és habitual que es vagin perdent coses i entrem en una rutina que no és gaire motivadora i és aquest deteriorament que pot arribar a posar fi a la relació.

La teràpia de parella al Centre Psicològic MiR està enfocada a modificar els punts febles que pugui haver-hi a la parella, reforçar els forts i dotar de nous recursos per fer que ambdós membres de la parella es puguin anar adaptant a l’evolució de la seva relació. Es valora el punt de vista i les sensacions de cadascú i a partir d’aquí anem donant pautes perquè es vagin posant en pràctica durant la setmana per així veure què va funcionant i quins problemes van havent-hi i modificar o reforçar aspectes, en funció del cas.

Per que una relació de parella funcioni és important que ambdós membres col·laborin. Amb això ens referim que tots dos han de ser conscients que formen part del problema i de la solució a la vegada. Per tant tots dos hauran de treballar i col·laborar per aconseguir que la teràpia avanci i per tant la relació millori.


Ana B. García Rocha
Llda. en Psicologia i gerent del Centre Psicològic MiR
Num. Col. 17.025